Onderwijs

Regulier en speciaal onderwijs

FairCare richt zich op educatie en zorg voor kinderen, tieners en jongeren met leer- of gedragsproblemen, zintuiglijke of verstandelijk handicaps of door gedragsstoornissen extra aandacht nodig hebben. Onze dienstverlening is inzetbaar in het speciaal en regulier onderwijs. FairCare biedt zorg, flexibiliteit en professionalisme binnen de educatie sector. Wat ons aanbod uniek maakt is de professionals en de aansluiting op de trends en ontwikkelingen van de doelgroep. Daarbij is de uitstraling en spreektaal van belang bij verbinding met kinderen, tieners en jongeren. Wij zorgen voor vakmanschap en verbinding.

 

Zorg

Flexibele zorgprofessionals

FairCare levert professionals op maat met ruime ervaring in hun vakgebied. Of dit nou voor kortere of langere periode is. De professionals van FairCare hebben hun sporen verdiend in de psychiatrie, verslavingszorg, gehandicaptenzorg en jeugdhulpverlening. Onze professionals zijn resultaatgericht, staan stevig in hun schoenen, weten snel hun weg te vinden binnen de organisaties en vinden moeiteloos aansluiting bij de medewerkers.

Ambulant

Ambulante begeleiding

Faircare biedt ambulante begeleiders. Zij maken deel uit van het leven van cliënten.  Daarbij biedt de begeleiding gepaste steun en hulp in de situatie van de cliënt. De ambulant begeleider zorgt voor vertaling van aanwezige mantelzorg naar cliënt en vice versa. Onze ambulant begeleiders zijn in staat om samen met de cliënt een ondersteuningsplan op  te stellen wat aansluit op de cliënt en situatie. FairCare hecht grote waarde aan de samenwerking met ouders, scholen, wijkteams en andere professionals. Een nauwe samenwerking en een goede overdacht staan centraal in de afstemming van de zorg van het kind. Op deze manier kan er eenduidig gewerkt worden en staan alle neuzen dezelfde kant op.

Intensief en persoonlijk: de hulpverleners zijn dagelijks beschikbaar en bereikbaar. Zij staan naast de jongere en de ouder(s)/verzorger(s), leggen contacten in de leefwereld van de jongere (thuis, op school, op straat, bij vrije tijdsbesteding), houden in de gaten of afspraken worden nagekomen, geven feedback op gedrag, leren vaardigheden aan, fungeren als rolmodel. Op basis van de zorgvraag wordt er gekeken naar wat de mogelijkheden zijn voor ambulante begeleiding. Op basis daarvan wordt er besproken hoe FairCare een ondersteunende rol kan hebben.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • ·         Structureren van dagelijkse vaardigheden zoals huiswerk en vrije tijd.
 • ·         Ondersteuning bij het inzetten en vergroten van eigen sociale netwerk.
 • ·         Generaliseren van groepsvaardigheden naar de thuissituatie.
 • ·         Ondersteuning tijdens gesprekken op school of bij wijkteams.
 • ·         Individueel begeleidingstraject op school.
 • ·         Observaties en handelingsadviezen op school/BSO

Trainingen

Workshops & Trainingen

FairCare biedt workshops en trainingen aan gericht op jeugdigen met een beperking en/of gedragsproblemen.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • ·         Huiswerkbegeleiding
 • ·         Assertiviteit & weerbaarheid
 • ·         Voetbalclinic
 • ·         Cursus Fotografie
 • ·         Cursus Dans
 • ·         Cursus Zang
 • ·         Cursus Rap
 • ·         Cursus Beatcreating
 • .         Cursus Tekenen
 • .         Cursus Film

Mocht het zo zijn dat je interesse hebt in een workshop die hier niet bij staat, neem gerust contact met ons op. Dan zoeken we samen naar een passende docent en activiteit.