Gecontracteerde zorg bij jou in de buurt


FairCare Collective biedt ambulante zorg binnen het sociaal domein. Professionals van FairCare Collective geven hulp aan de cliënt in eigen woonsituatie bij maatschappelijke, opvoedkundige en psychische problematiek. 

Gecontracteerd zorgaanbieder

FairCare Collective biedt ambulante zorg binnen het sociaal domein. We zijn gecontracteerd samenwerkingspartner van verschillende Nederlandse gemeenten. De professionals die FairCare Collective inzet hebben allen meerdere jaren ervaring. 

Menselijk en effectief

Dankzij uiteenlopende etnische achtergronden overkomen onze professionals gemakkelijk taal- en cultuurbarrières. Zij gaan te allen tijde cultuur cultuursensitief te werk. 

FairCare Collective kan bovendien ad hoc professionals beschikbaar stellen. Omdat standaard trajecten niet altijd aansluiten, werken wij met trajectbegeleiding en behandeling op maat.

FairCare Collective helpt bij...

  • opgroeien en opvoeden in twee culturen
  • gedrags- of psychische problemen bij jeugd en volwassenen
  • gezinssamenstelling met gehandicapt kind
  • schulden en armoede
  • sociaal isolement
  • jongeren die in beeld zijn bij politie en justitie
  • radicalisering

FairCare Collective is altijd in de buurt

Ontstaan van
FairCare Collective

FairCare Collective is ontstaan uit de groeiende vraag naar bekwaam zorgpersoneel. De oprichters van FairCare hebben gezamenlijk tientallen jaren ervaring in de zorg en het onderwijs. Ze weten als geen ander wat de sterke en zwakke kanten van de branche zijn.

Een collectief is een samenwerkingsverband tussen een groep mensen die allen een bepaald belang nastreven. Dat is precies wat FairCare Collective is. Door middel van samenwerking willen wij samen met gemeenten kwalitatief goede zorg bieden. 

Kwaliteitsmanagement

Kwaliteit is onze verantwoordelijkheid. Daarom dragen wij ons steentje bij om de branche te verbeteren.

Een collega spreken?

Neem contact met ons op voor meer informatie

Onze Partners